شیرهای برقی

شیر برقی Solenoid Valve

شیرهای برقی با توجه به حرارت –نوع سیال-فشارکار-به چهار دسته آب –بخار –گاز-هوادسته بندی میشود که بصورت دنده یا فلنج موجود میباشد.

شیرهای برقی فوق را می توان در سایزهای مختلف و با آلیاژهای برنج-استیل-آلومینیوم وبا استانداردهای روز جهانی تهیه و تامین نمود.

آرتمن بخار سازه