شیرهای کنترلی موتوری

شیر های موتوری کنترلی Motorized Control Value M.V.C

با توجه به فشار کار و حرارت و نوع سیال متفاوت میباشد شیرهای فوق را میتوان با موتورهای برقی قطع و وصلی و یا موتورهای تدریجی با سگنال 4 تا 20 میلی آمپر به صورت درصدی یا به صورت دستی کنترل نمود.

محصولات فوق را میتوان به صورت دنده ای و فلنجی و یا بین فلنجی با آلیاژهای برنج-چدن –فولاد و استیل و با استانداردهای DIN & ANSI تهیه و تامین نمود.

شرکت آرتمن بخار سازه